Fritz Olsson

Garanti

Vi lämnar minst två års garanti på Våra varor. Tiden varierar mellan olika varumärken. Garantin omfattar fabrikationsfel och gäller inte skador orsakade av olyckshändelse, felaktigt handhavande eller slitage. Det är viktigt att följa skötselråd samt bruksanvisning för att Din vara skall hålla en lång tid framöver. Vid reklamation eller garantiärenden skall kvitto eller annat bevis kunna uppvisas på att varan är köpt hos Oss.

 

Försäkring

I samarbete med Europeiska erbjuder Vi en kostnadsfri allriskförsäkring som gäller alla armbandsur/smycken med ett värde över 750:-. Försäkringen gäller i ett år och täcker stöld, förlust och skada. Vid skada kommer Du in till Oss så hjälper Vi Dig med reparationen. Självrisken är 10 % av reparationskostnaden, lägst 100:-. Vid stöld eller förlust gör Du en förlustanmälan hos Polisen som Du sedan tar med Dig in till Oss tillsammans med Ditt försäkringsbevis. Därefter hjälper Vi Dig med försäkringsärendet. Självrisken är 10 % av klockans/smyckets värde enligt försäkringsbeviset, lägst 100:-.