Jokkmokks Tenn

För mer än 1000 år sedan började samerna forma sina smycken och bruksföremål i tenn. Dessa vackra tennföremål har spelat en viktig roll inom den samiska kulturen, i det dagliga arbetet, vid högtider och på marknader. 
 
Inom Jokkmokks Tenn har man arbetat vidare med tenntraditionen och tagit vara på de klassiska formerna och sättet att utsmycka. De tecken och ornamenteringar som finns på föremålen har sina rötter i den samiska mytologin och religionen. De var betydelsefulla inslag i de riter som leddes av Nåjden, -den samiska shamanen. 
 
Åtskilliga föremål i Jokkmokks Tenns produktion berättar en historia. Grunden för all tillverkning har sina rötter i den samiska traditionen och kulturen.
 
 Besök hemsida
Fritz Olsson AB 
Box 802
971 25 Luleå
Boden
Kungsgatan 38
961 64 Boden
Kalix
Strandgatan 10
952 33 Kalix
Luleå
Storgatan 43
972 31 Luleå