Företagsgåva

Har ni anställda som arbetat i 25 år eller fyller någon jämnt? Många företag delar ofta ut gåvor vid avtackningar, jubileer, födelsedagar m.m. Den traditionella gåvan är en guldklocka men nu förtiden ges även andra armbandsur, smycken eller presentkort.
Oavsett om det gäller en enstaka produkt eller en större mängd, tar vi fram förslag i olika prisklasser och lämnar en offert. 

Vill Ni veta mer eller få en offert, kontakta oss via telefon eller mail: 0920-107 50, ur.lulea@fritzolsson.se

Skatteverkets regler kring gåvor från företag:

Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms.

Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 20-, 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år. 

Övriga gåvor, det vill säga annan gåva från arbetsgivaren än julgåva av mindre värde, sedvanlig jubileumsgåva och skattefri minnesgåva, jämställs med ersättning för utfört arbete. En sådan gåva är skattepliktig för den anställde.

 Läs mer på www.skatteverket.se 
Fritz Olsson AB 
Box 802
971 25 Luleå
Boden
Kungsgatan 38
961 64 Boden
Kalix
Strandgatan 10
952 33 Kalix
Luleå
Storgatan 43
972 31 Luleå