Garanti


Vi lämnar minst två års garanti på Våra varor. Tiden varierar mellan olika varumärken. Garantin omfattar fabrikationsfel och gäller inte skador orsakade av olyckshändelse, felaktigt handhavande eller slitage.

Det är viktigt att följa skötselråd samt bruksanvisning för att Din vara skall hålla en lång tid framöver.

Vid reklamation eller garantiärenden skall kvitto eller annat bevis kunna uppvisas på att varan är köpt hos Oss.
Fritz Olsson AB 
Box 802
971 25 Luleå
Boden
Kungsgatan 38
961 64 Boden
Kalix
Strandgatan 10
952 33 Kalix
Luleå
Storgatan 43
972 31 Luleå